Zabezpečenie príjmu – sociálne dávky

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, aké situácie, myslím hlavne na zdravotné okolnosti, by mohli ovplyvniť Váš príjem?  Resp. aké zdravotné situácie by mohli ovplyvniť Váš spôsob života alebo schopnosť splácať úver?

Verím, je to náročné si to predstaviť. Bohužiaľ aj takéto veci sa v živote stávajú. Ak sa nám niečo stane, tak v takom čase, potrebujeme veľa síl na to, aby sa nám podarilo vrátiť do bežného života, ak sa to dá. Preto je asi lepšie pripraviť sa aj na také možnosti a vyhnúť sa tak ďalším komplikáciám, ako je nedostatok peňazí v takejto nepríjemnej životnej situácii.

Existuje komerčné moderné poistenie a na druhej strane tu máme štát – sociálnu poisťovňu, ktorá Vám v určitých prípadoch (sirotský, invalidný dôchodok,…), v závislosti od výšky zaplatených odvodov vyráta príslušný nárok na sociálnu dávku. Chceli by ste vedieť ako by to so sociálnymi dávkami vyzeralo vo Vašom prípade? Či máte dostatočné krytie?

Zdieľať tento článok